#LoGo

รายละเอียดการสมัคร


ค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการ (เข้าร่วมงานคืนสู่เหย้าวันที่ 12 พ.ค.62 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

ก่อนวันที่

19 เมษายน  2562

หลังวันที่

19 เมษายน  2562

ลงทะเบียนหน้างาน

ทันตแพทย์

2,500 บาท

3,000 บาท

3,500 บาท

ทันตแพทย์ (ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

2,250 บาท

2,700 บาท

3,150 บาท

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1,000 บาท

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ไม่มีค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ...

1. ท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการสามารถเข้าร่วมงานคืนสู่เหย้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ศิษย์เก่าทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลด 10%)
2. ท่านที่ไม่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการแต่ ประสงค์เข้าร่วมเฉพาะงานคืนสู่เหย้า  ชำระเพียง 1,000 บาท/ท่าน โดยรับชำระที่หน้างานเท่านั้น

 

การชำระเงินสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ

1. สามารถชำระเงินผ่านช่องทางการโอนเงินผ่านธนาคาร

เลขที่บัญชี 551-4-18098-6
ชื่อบัญชี หน่วยการศึกษาต่อเนื่องคณะทันตแพทยศาสตร์
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. เก็บใบเสร็จหรือหลักฐานการโอนไว้เป็นหลักฐานเพื่อแจ้งการชำระเงิน
 

วิธีการแจ้งหลักฐานการชำระเงินสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ

1. สามารถแจ้งหลักฐานผ่านหน้าเว็บไซต์ https://dtkku2019.kku.ac.th/regis/payment/2019
2. กรอกฟอร์มการแจ้งหลักฐาน เช่น เลขที่ใบสมัคร เลขที่ใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม ชื่อ – นามสกุล วัน – เวลา/โอนชำระ ช่องทางการชำระ แนบหลักฐานใบเสร็จ เป็นต้น